החלטת דירקטוריון מתאריך 1 בדצמבר 2018

החלטת דירקטוריון מתאריך 1 בדצמבר 2018
לידיעת מועדוני ההתאחדות
שחקנים והורי שחקנים
 
רק שחקן פעיל, שרשום בקבוצה הרשומה ומשחקת בליגות ההוקי קרח של ההתאחדות, יכול להתמודד על מקום בנבחרת ולהופיע למחנות אימונים.
שחקני הנבחרות הנמצאים באופן רישמי בחו"ל, בהסכם או בטרנספר אין הודעה זו משפיעה על מעמדם.
 
Category: Ice Hockey